Infrastruktura obce

Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikacíschválený dne 30.10.2023 pod č. USN/8/2023/8

Mapa místních a účelových komunikací

Průvodní zpráva

Mapový portál

Dne 1. 11. 2016 byl spuštěn mapový portál Mikroregionu Zábřežsko. Cílem tohoto projektu je zpřístupnění mapových podkladů široké veřejnosti. V současné době jsme na začátku naplňování portálu daty, ale do budoucna na něm naleznete kromě katastr nemovitostí a ortofoto snímků také územní plány všech obcí, územně analytické podklady a veškeré geografické informace zveřejněné jednotlivými obcemi.

Portál je dostupný na adrese: http://gis.zabrezsko.cz/