Infrastruktura obce

Územní plán obce

Územní plán Nemile byl vydán rozhodnutím Zastupitelstva obce Nemile č. V/2011 ze dne 10.03.2011, formou opatření obecné povahy č. 2/2011 dne 28.11.2011, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 13.12.2011

Zadání textová část
Zadání - schéma 1
Zadání - schéma 2

Mapový portál

Dne 1. 11. 2016 byl spuštěn mapový portál Mikroregionu Zábřežsko. Cílem tohoto projektu je zpřístupnění mapových podkladů široké veřejnosti. V současné době jsme na začátku naplňování portálu daty, ale do budoucna na něm naleznete kromě katastr nemovitostí a ortofoto snímků také územní plány všech obcí, územně analytické podklady a veškeré geografické informace zveřejněné jednotlivými obcemi.

Portál je dostupný na adrese: http://gis.zabrezsko.cz/