Život v obci

2024

Nemilský zpravodaj č. 2/2024

Nemilský zpravodaj č. 1/2024

2023

Nemilský zpravodaj č. 4/2023

Nemilský zpravodaj č. 3/2023

Nemilský zpravodaj č. 2/2023

Nemilský zpravodaj č. 1/2023

2022

Nemilský zpravodaj č. 4/2022

Nemilský zpravodaj č. 3/2022 - Dotazník

Nemilský zpravodaj č. 2/2022

Nemilský zpravodaj č.1/2022

2021

Nemilský zpravodaj č.4/2021 - Listopad - Příloha - Anketa

Nemilský zpravodaj č.3/2021 - Září  - Příloha - Anketa

Nemilský zpravodaj č.2/2021 - Červen Příloha

Nemilský zpravodaj č.1/2021 - Březen - Příloha 

2020

Nemilský zpravodaj č.4/2020 - Prosinec

Nemilský zpravodaj č.3/2020 - Zaří - Anketa

Nemilský zpravodaj č.2/2020 - Červen

Nemilský zpravodaj č.1/2020 - Leden - Anketa

2019

Nemilský zpravodaj č.4/2019 - Říjen - Příloha - Anketa

Nemilský zpravodaj č.3/2019 - Červenec

Nemilský zpravodaj č.2/2019 - Duben

Nemilský zpravodaj č.1/2019 - Leden

2018

Nemilský zpravodaj 2018 - Březen

2017

Nemilský zpravodaj 2017 - Prosinec

Nemilský zpravodaj 2017 - Únor

2016

Nemilský zpravodaj 2016 - Říjen

Nemilský zpravodaj 2016 - Červenec

Nemilský zpravodaj 2016 - Duben

Nemilský zpravodaj 2016 - Únor

2015

Nemilský zpravodaj 2015 - Říjen

Nemilský zpravodaj 2015 - Červen

Nemilský zpravodaj 2015 - Březen

2014

Nemilský zpravodaj 2014 - Listopad

Nemilský zpravodaj 2014 - Srpen

Nemilský zpravodaj 2014 - Květen

Nemilský zpravodaj 2014 - Únor

2013

Nemilský zpravodaj 2013 - Prosinec

Nemilský zpravodaj 2013 - Říjen

Nemilský zpravodaj 2013 - Červenec

Nemilský zpravodaj 2013 - Leden

2012

Nemilský zpravodaj 2012 - Prosinec

Nemilský zpravodaj 2012 - Září

Nemilský zpravodaj 2012 - Červen

Nemilský zpravodaj 2012 - Květen

Nemilský zpravodaj 2012 - Únor

2011

Nemilský zpravodaj 2011 - Říjen

Nemilský zpravodaj 2011 - Srpen

Nemilský zpravodaj 2011 - Červen

Nemilský zpravodaj 2011 - Leden 


KONTAKT: Pavla Nedomová, tel.:  +420734338373, e-mail: nedomova@obecnemile.cz

Půjčení je možné prostřednictvím správce na kontaktu:

Tel.:+420 734 338 373, e-mail:nedomova@obecnemile.cz

..

Provozní řád tělocvičny

Ceník pronájmu

Smlouva o pronájmu tělocvičny

1. Základní informace

Žadatelé o nájem bytu žádají obec Nemile jako budoucího pronajímatele na základě žádosti o poskytnutí nájmu bytu. Žádost se příjmá písemně, či elektronicky a podatelně obecního úřadu Nemile a je zařazena do pořadníku uchazečů o byt podle data podání, v témž pořadí se pak budoucím nájemcům bytu uvolněné byty nabízí.

2. Kdo je oprávněn jednat

Žádost o nájem bytu si může podat žadatel starší 18 let, který má trvalý pobyt, nebo se dlouhodobě zdržuje v Nemili.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro přijetí žádosti je:

  • žadatel musí být starší 18 let,
  • žadatel nesmí být vlastníkem nebo nájemcem bytu, bytového domu nebo rodinného domu na dobu neurčitou (prokazuje se čestným prohlášením),
  • žadatel nesmí mít žádné dluhy (prokazuje se potvrzením o bezdlužnosti),
  • žadatel není ani v minulosti nebyl nájemcem bytu ve vlastnictví obce Nemile, kterému byl vypovězen nájem pro hrubé porušení povinností nájemce a pro hrubé porušení dobrých mravů v domě (prokazuje se čestným prohlášením),

Po podání žádosti je žadatel zařazen do seznamu žadatelů o nájem bytu na časově omezenou dobu dvou let.

Povinností každého žadatele o nájem bytu je aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouleté lhůty. Pokud tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence.

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o nájem bytu včetně příloh žadatel předloží prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Nemile k vyřízení. Žádost je zařazena do seznamu uchazečů o byt.

5. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřízení žádosti se odvíjí od počtu uvolněných bytů.

6. Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány

Pravidelně aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouletého období, jinak je žádost vyřazena z evidence.

7. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obec Nemile postupuje podle Zásad pro hospodaření s byty v majetku obce.

11. Kontaktní osoba

Ing. Helena Ondráčková, e-mail: obec@nemile.cz, tel.: 603 889 292

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ

V naši obci máme 4 hnízda na tříděný odpad, který mohou naši občané bezplatně využívat. Svozovou službu pro nás zajišťuje firma EKO servis Zábřeh s.r.o.

Tašky na tříděný odpad jsou k dispozici občanům Nemile zdarma na OÚ. 

Dále máme SBĚRNÝ DVŮR, kam mohou občané Nemile nebo osoby, které zde mají rekreační objekt BEZPLATNĚ odevzdávat objemový nebezpečný, elektro a biodpad. Sběrný dvůr najdete v areálu Čističky odpadních vod:

každou první sobotu v měsíci od 8:00 - 11:00 hod

Jak správně třídit se dozvíte zde

Firmy, které se podílejí na třídění odpadu v naší obci jsou:

Elektrowin

Asekol

Ecobat

Ekolamp

EKO-KOM