Partneři, dotace

Partneři obce

       

PODPORA INFORMAČNÍCH CENTER VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury částkou ve výši 22 000,-Kč za účelem podpory veřejných knihoven v roce 2022.

.

VYBAVENÍ JEDNOTKY SDH NEMILE

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 18 200,-Kč za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a oprav požární techniky a nákup

věcného vybavení jednostky sboru dobrovolných hasičů Nemile v roce 2022.

.

VYBUDOVÁNÍ MÍSTA PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V OBCI NEMILE

Vybudování místa pro opětovné použití věcí nebo výrobků (,,re-use centrum)

POŘÍZENÍ SKÁKACÍHO HRADU PRO DĚTI

Tento projekt je spolufinancován z gratového fondu Nadace ČEZ Podpora regionů 2021 částkou 20 000,- Kč.

.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V NEMILI

Tento projekt je spolufinancován z gratového fondu Skupiny ČEZ Rozsvěcení vánočních stromů 2021 částkou 15 000,- Kč.

.

PODPORA OBCHODU V NEMILI - MÍSTNÍ ČÁST LUPĚNÉ

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje částkou ve výši 20 000,- Kč v rámci dotačního programu obnovy venkova 2021

.

VYBAVENÍ JEDNOTKY SDH NEMILE

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 13 000,-Kč za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a oprav požární techniky a nákup věcného vybavení jednostky sboru dobrovolných hasičů Nemile v roce 2021.

OPRAVA KAPLE V NEMILE

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství v rámci programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020. Výše dotace činí 200 000 Kč.

.

KAMEROVÝ SYSTÉM NA ÚŘADĚ V NEMILI

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou     24 000 Kč za účelem podpory situační prevence formou akce směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů, dle Dotačního programu pro sociální oblast 2020 a dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

.

PODPORA OBCHODU V NEMILI - MÍSTNÍ ČÁST LUPĚNÉ

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje částkou ve výši 20 000,- Kč v rámci dotačního programu obnovy venkova 2020

.

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU NEMILE

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 500 000,-Kč v rámci dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2020.

.

OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI NEMILE

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 500 000,-Kč v rámci dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2020.

.

VYBAVENÍ JEDNOTKY SDH NEMILE

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 17 300,-Kč za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a oprav požární techniky a nákup věcného vybavení jednostky sboru dobrovolných hasičů Nemile v roce 2020.

.

OPRAVA STUDÁNKY V NEMILI

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje částkou ve výši 34 137,-Kč v rámci programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020.