Podatelna

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Obec Nemile, Nemile 93, 789 01 zábřeh

Úřední hodiny podatelny:

 • Pondělí: 8:00-11:30   12:30-17:00
 • Středa:   8:00-11:30   12:30-17:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

Identifikátor datové schránky:

 • 7s3awzg

Telefon na podatelnu:

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě:

statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • DOC(X), XLS(X), PPT(X)
 • PDF, PDF/A
 • TXT

statické obrazové dokumenty:

 • JPEG-JFIF
 • TIF/TIFF
 • PNG

datové zprávy z ISDS

 • ZFO - nativní formát tymu XML aplikace 602XML Filler

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk
 • USB externí HDD

Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu. Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.