Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2019
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Nemile

Vyhláška č.3/2018
kterou se vydává požární řád obce Nemile

Vyhláška č.2/2018
kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Vyhláška č. 1/2018
kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Knihovní řád
místní knihovny v Nemili

Řád veřejného pohřebiště

Řád ohlašovny požárů

Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce

Vyhláška o opatřeních proti vzniku pořádku

Směrnice č.11
ceník za pronájem hrobových míst