Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška č.1/2019 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Nemile

Vyhláška č.3/2018 - kterou se vydává požární řád obce Nemile

Vyhláška č.2/2018 - kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Vyhláška č. 1/2018 - kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Knihovní řád - místní knihovny v Nemili

Řád veřejného pohřebiště 

Řád ohlašovny požárů

Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce

Vyhláška o opatřeních proti vzniku pořádku

Směrnice č.11 - ceník za pronájem hrobových míst