Poplatky

Poplatek za komunální odpad od 1.1.2023

 • 550,-- Kč / osoba / rok.
  Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Číslo účtu: 4318183319/0800
 • Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob) osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině.

.

PLÁN SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTU ZDE

Vodné od 1.1.2023

 • Pouze pro občany Lupěného
 • Vyúčtování vodného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku. bude Vám zasláno e-mailem.
 • Pokyny pro platbu vyúčtování vodného a stočného:
 • Číslo účtu : 4318183319/0800
 • Variabilní symbol: 212 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 68 bude VS 212068)
 • Na rok 2023 je cena vodného 59,46 Kč / m3, vč. DPH

Stočné od 1.1.2023

 • Vyúčtování stočného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku.
 • Pokyny pro platbu vyúčtování vodného a stočného:
 • Číslo účtu : 4318183319/0800
 • Variabilní symbol: občané z Nemile 221 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 68 bude VS 221068)
 • Variabilní symbol: občané z Lupěného 222 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 168 bude VS 222168)
 • Na rok 2022 je cena stočného 59,99 Kč / m3, vč. DPH
 • Cena při výpočtu dle směrných čísel (paušál) je 2100,- Kč vč. DPH / osoba / rok.

Poplatek za psa

 • 100,-- Kč / pes / rok.
 • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu je poplatek stanoven na 50 Kč
 • Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Číslo účtu: 4318183319/0800
 • Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -pes)
  osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně)
  na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině.

Poplatek za hrobové místo

Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let, od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ, popřípadě se dotázali na e-mailu obec@nemile.cz

Ceník služeb a poplatků Místní knihovny Nemile

1. Registrace uživatelů – základní poplatek za registraci na 1 rok                             50,-Kč

                                     -  sleva při registraci : děti,studenti,důchodci držitelé ZTP   20,-Kč

2. Vystavení uživatelského průkazů při ztrátě – první ztráta                                     zdarma

                                                                          - druhá a další                                  20,-Kč

3. Meziknihovní služby- paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky

                                      - oznámení o MVS poštou dle poštovného

                                      - oznámení SMS nebo e.mail                                                zdarma

                                      - reprografické služby dle účtu knihovny,která poskytla kopie.

4. Využití Internetu a přístup k licencím databáze v Internetu                                  30,-Kč/hod

                                      - za každých i započatých 20 min.                                       10,-Kč

                                      - do 31.10.2008 je internet 1 hod zdarma                            

                                      -tisk údajů z internetu formát A4                                         2,-Kč/ks

5. Sankční poplatky:     - 1. písemná upomínka (2týdny po uplynutí výpůjční lhůty) 20,-Kč

                                      - 2. upomínka (2 týdny po první upomínce)                           40,-Kč

                                      - 3. upomínka (4 týdny po druhé upomínce)                          80,-Kč

6. Ztráta nebo poškození dokumentu:

                                   Náhrada nepoškozeným vydáním stejné knihy

                                   Hodnota ztraceného dokumentu + manipulační poplatek      50,-Kč  

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Příručka pro živnostníky

V případě zájmu zapojení se do systému s obcí a uzavření smlouvy o nakládání s odpadem, kontaktujte prosím starostu obce na e-mailu petr.simek@nemile.cz, tel.: 604550313