Poplatky

Místní poplatky pro rok 2021

Poplatek za komunální odpad

 • 450,-- Kč / osoba / rok.
  Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Číslo účtu: 4318183319/0800
 • Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob) osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině.

Poplatek za psa

 • 100,-- Kč / pes / rok.
 • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu je poplatek stanoven na 50 Kč
 • Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Číslo účtu: 4318183319/0800
 • Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -pes)
  osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně)
  na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině.

Vodné

 • Pouze pro občany Lupěného
 • Vyúčtování vodného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku. bude Vám zasláno e-mailem.
 • Pokyny pro platbu vyúčtování vodného a stočného:
 • Číslo účtu : 4318183319/0800
 • Variabilní symbol: 212 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 68 bude VS 212068)
 • Na rok 2021 je cena vodného 45,49 Kč / m3, vč. DPH

Stočné

 • Vyúčtování stočného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku.
 • Pokyny pro platbu vyúčtování vodného a stočného:
 • Číslo účtu : 4318183319/0800
 • Variabilní symbol: občané z Nemile 221 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 68 bude VS 221068)
 • Variabilní symbol: občané z Lupěného 222 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 168 bude VS 222168)
 • Na rok 2021 je cena stočného 46,74 Kč / m3, vč. DPH
 • Cena při výpočtu dle směrných čísel (paušál) je 1636,-- K vč. DPHč / osoba / rok.

Poplatek za hrobové místo

Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let, od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ, popřípadě se dotázali na e-mailu obec@nemile.cz