Vodovod a kanalizace

Cena vody od 1.1.2023

vodné úplata za dodávku pitné vody - 54,06 Kč + 10 % DPH, tj. 59,47 Kč/m3

Odečty vodoměrů budou probíhat vždy v měsíci říjnu

Cena stočné od 1.1.2023

stočné úplata za odvádění odpadních vod - 54,65 Kč + 10 % DPH, tj. 60,10 Kč/m3

Odečty vodoměrů pro výpočet stočného bude probíhat vždy v měsíci říjnu

Kvalita vody

Protokoly o analýze vzorku:

Vodovod Lupěné

Nemile - studánka 

Luopěné, obecní pumpa

Reklamační řád

Reklamační řád

Kanalizační řád

Kompletní kanalizační řád.