Vodovod a kanalizace

Cena vody od 1.1.2024

vodné úplata za dodávku pitné vody - 56,75 Kč + 12 % DPH, tj. 62,43 Kč/m3

Odečty vodoměrů budou probíhat vždy v měsíci říjnu

Cena stočné od 1.1.2024

stočné úplata za odvádění odpadních vod - 53,57 Kč + 12 % DPH, tj. 60 Kč/m3

Odečty vodoměrů pro výpočet stočného bude probíhat vždy v měsíci říjnu

Kvalita vody

Protokoly o analýze vzorku:

Vodovod Lupěné

Nemile - studánka 

Luopěné, obecní pumpa

Reklamační řád

Reklamační řád

Kanalizační řád

Kompletní kanalizační řád.