Vodovod a kanalizace

Cena vody od 1.1.2020

vodné úplata za dodávku pitné vody - 43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,50 Kč/m3

Odečty vodoměrů budou probíhat vždy v měsíci říjnu

Cena stočné od 1.1.2020

stočné úplata za odvádění odpadních vod - 42,49 Kč + 15 % DPH, tj. 46,74 Kč/m3

Odečty vodoměrů pro výpočet stočného bude probíhat vždy v měsíci říjnu

Kvalita vody

Protokoly o analýze vzorku:

Vodovod Lupěné

Nemile - studánka 

Luopěné, obecní pumpa

Reklamační řád

Reklamační řád

Kanalizační řád

Kompletní kanalizační řád.

Kalkulace vodné, stočné

kalkulace na rok 2022