Záměr směny části pozemku 489/3 v k.ú. Filipov u Zábřeha

Publikováno od:

07.01.2022

Publikováno do:

22.01.2022

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

Záměr směny části pozemku 489/3 v k.ú. Filipov u Zábřeha