Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

12.01.2023

Publikováno do:

27.01.2023

Zodpovědná osoba:

Ing. Helena Ondráčková