Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Publikováno od:

10.01.2022

Publikováno do:

25.01.2022

Zodpovědná osoba:

Veronika Milková

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích