Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

07.09.2023

Publikováno do:

22.09.2023

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/31534, III/31537 a místní komunikace v obci Nemile, silnice III/31534, II/315 a III/31537 ve městě Zábřeh, z důvodu úplné uzavírky silnice III/31534 v obci Nemile v rámci pořádání akce Slalom motokár v obci Nemile od 30.09.2023 do 01.10.2023.