Zasedání zastupitelstva obce Nemile dne 22.12.2021

Publikováno od:

14.12.2021

Publikováno do:

22.12.2021

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

PROGRAM:

Rozpočet obce Nemile na rok 2022.

Rozpočet sociálního fondu obce Nemile na rok 2022.

Rozpočtová změna č.11/2021