Záměr pronájmu části pozemku p.č. 419/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Filipov u Zábřeha.

Publikováno od:

31.05.2024

Publikováno do:

26.06.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová