Záměr prodeje pozemku

Publikováno od:

31.08.2022

Publikováno do:

15.09.2022

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

Záměr prodejě části pozemku parc. č. 573/1 v k.ú. Nemile.