VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Publikováno od:

15.05.2024

Publikováno do:

30.05.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Olomouckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje.