Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

24.05.2023

Publikováno do:

08.06.2023

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích