Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamenku

Publikováno od:

08.04.2024

Publikováno do:

07.06.2024

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek