Rozhodnutí o schválení stavby „Nemile - parkovací pruh u ZŠ“

Publikováno od:

04.06.2024

Publikováno do:

19.06.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Schválení stavebního záměru na stavbu: „Nemile - parkovací pruh u ZŠ“ na pozemku parc. č. 620/1 v k.ú. Nemile.