Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nemile

Publikováno od:

04.03.2024

Publikováno do:

04.05.2024

Zodpovědná osoba:

Helena Ondráčková