Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Publikováno od:

23.04.2024

Publikováno do:

07.06.2024

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek