Oznámení zahájení řízení o připojení na místní komunikaci zřízením sjezdu

Publikováno od:

17.03.2023

Publikováno do:

01.04.2023

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek