oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Publikováno od:

05.09.2022

Publikováno do:

24.09.2022

Zodpovědná osoba:

Veronika Milková

oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce