Oznámení KPÚ

Publikováno od:

27.03.2024

Publikováno do:

11.04.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Přiložené soubory:

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Lupěné.