Opis výsledku hlasování v okrsku

Publikováno od:

10.06.2024

Publikováno do:

25.06.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová