Opatření obecné povahy č.1/2022 změna č.2 územního plánu Nemile

Publikováno od:

20.09.2022

Publikováno do:

05.10.2022

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek