Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nemile

Publikováno od:

28.03.2024

Publikováno do:

29.04.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nemile – oznámení o zjišťování
průběhu hranic pozemků.