Změna č. 1/2024 schváleného rozpočtu Sociálního fondu

Publikováno od:

02.05.2024

Publikováno do:

17.05.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová