Návrh rozpočtu a Střednědobého výhledu na léta 2024-2026 Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko

Publikováno od:

21.11.2022

Publikováno do:

21.12.2022

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek