Zasedání zastupitelstva obce Nemile 9.8.2021

Publikováno od:

30.07.2021

Publikováno do:

09.08.2021

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

PROGRAM:

  • Kupní smlouva se společností ELKOPLAST CZ na zakázku s názvem: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Nemile za cenu 906.290 Kč vč. DPH.

  • Kupní smlouva se společností KOVOK kontejnery s.r.o. na zakázku s názvem: Obec Nemile – kontejnery, za cenu 757460 Kč vč. DPH.

  • Smlouva o poskytování služby hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH.

  • Smlouvu o výpůjčce se svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, kde předmětem výpůjčky je 200 kusů nádob o objemu 240l a 2 kusů nádob o objemu 1100 l v rámci projektu Zábřežsko třídí.