Zasedání zastupitelstva obce Nemile 7.7.2021

Publikováno od:

28.06.2021

Publikováno do:

07.07.2021

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

PROGRAM:

  • Prodej pozemku p.č. 471/8 v k.ú. Lupěné o výměře 74 m2.

  • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

  • Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu tělocvičny s TJ Sokol Nemile, se sídlem Nemile 93, Zábřeh 78901.

  • Strategický plán rozvoje sportu v obci do roku 2025.