Zasedání zastupitelstva obce Nemile 30.8.2021

Publikováno od:

20.08.2021

Publikováno do:

31.08.2021

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

PROGRAM:

  • Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 941/63/2021/VB s Lesy České republiky, a.p., se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 500 08.

  • Smlouva o dílo se společností Fortex stavby s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk na zpracování díla: ,, Zpracování projektové dokumentace na Zasíťování stavebních pozemků v Nemili´´ Celková cena díla je 330 000 Kč bez DPH.

  • Smlouva o dílo se společností AGPOL s.r.o. se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc na získání příspěvku ze státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu: Výstavba chodníků a parkovišť v obci Nemile´´