Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Publikováno od:

09.02.2024

Publikováno do:

24.02.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Přiložené soubory:

Obec Nemile vydává novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívánízábavní pyrotechniky. Účinnost od 17.2.2024