Značky na komunikacích

12.04.2022

V posledních dnech se setkáváme se značkami na komunikacích (dva bílé čtverce). Jedná se o body, které slouží pro sběr dat na pořízení digitální technické mapy Olomouckého kraje. V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování. Více informací na úřední desce. OÚ Nemile


Přílohy

DZ192-DTM_OK_informace_pro_obcany.pdf