Žádost o spolupráci

03.08.2023

Vážení občané, chtěli bychom Vás požádat o informaci, zda jste nezaznamenali osobu, příp. více osob, které nějakým způsobem manipulovaly novým dopravním značením v obci, zejména se zrcadly. V případě, že jste tuto skutečnost zaznamenali, nebo v budoucnu toto jednání uvidíte, obraťte se prosím na obecní úřad. Neoprávněná manipulace s dopravními značkami, nebo umisťování čehokoliv na těchto značkách, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.