Zábřežský kulturní jarmark - omezení dopravy

11.09.2023

Z důvodu pořádání kulturně společenské akce „Zábřežský kulturní jarmark“ dojde dne 16. 9. 2023 od 4:00 hod. do 20:00 hod. k úplné uzavírce silnice II/315 v úseku od křižovatky náměstí Osvobození s ulicí Školská po křižovatku ulice Československé armády s ulicí Křížkovského a silnice III/31527 ul. Postřelmovská v úseku od kruhového objezdu po vjezd na parkoviště za kulturním domem ve městě Zábřehu. Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 931207, 932271, 932274, 932276, 932277, 932286, 933246, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a. s. Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách: Zastávka Zábřeh – nám. Osvobození nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Zastávka Zábřeh – Poliklinika nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh – Zubní odd. (v ul. Bezručova). Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete na: https://www.idsok.cz/…armark-2023/.