Upozornění

09.03.2021

Vážení občané, obec Nemile poskytla svým občanům bezplatně respirátory, objednané před vydáním Nařízením vlády ČR ze dne 1.3.2021. U těchto respirátoru je v současnosti prověřována certifikace. Pokud jste tyto respirátory ještě nespotřebovali, žádáme Vás, aby jste je v souvislosti s tímto vládním opatřením nepoužívali do doby, než bude znám výsledek prošetření.