Provozní doba obecního úřadu Nemile

08.03.2021

S ohledem na vládní usnesení o přijetí krizových opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 funguje Obecní úřad Nemile i nadále v omezených úředních hodinách. Občané si mohou neodkladné záležitosti vyřídit v pondělí 8.00 hod. – 11.00 hod., 15.00 hod. – 17.00 hod. a ve středu 8.00 hod. – 11.00 hod., 15.00 hod. – 17.00 hod.