Připomínky ke změnám jízdních řádů KIDSOK

07.05.2022

KIDSOK s platností od 12.6.2022 bude vydávat nový jízdní řád. Přehled plánovaných změn včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/…d-12-6-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, bude platit jejich stávající podoba. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/…jizdni-rady/. Veškeré upozornění, či připomínky je možné psát na e-mailovou adresu kidsok@kidsok.cz nejpozději do 18. 5. 2022.