Připomínkování jízdních řádů

25.08.2021

Přehled plánovaných změn od 12. 12. 2021 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: 202 108 23 -navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-12-12-2021/">https://www.idsok.cz/…-12-12-2021/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2020/2021. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/…jizdni-rady/.

Shromažďování podnětů a připomínek je možné zasílat nejpozději do 10. 9. 2021.