Přerušení dodávky vody

24.06.2024

Dne 24.6.2024 od 8.00 do 14.00 hod. může docházet k přerušení dodávky pitné vody z důvodu odkalování vodovodního řadu.