Přerušení dodávky vody

24.01.2024

V průběhu dnešního dne (cca do 14 hod.) bude docházet na Filipově k přerušení dodávek vody z důvodu odkalování vodovodního potrubí.