Návrh změn jízdních řádů autobusové dopravy pro rok 2023/2024

28.08.2023

Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2023/2024, KIDSOK zasílá k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2023 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/…-10-12-2023/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, není zatím evidována žádná nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/…jizdni-rady/. Své podněty nebo připomínky k jízdním řádům můžete předat písemně na obecní úřad nebo zaslat elektronicky na e-mail: obec@nemile.cz, a to nejpozději do 10.9.2023.