Hlášení

08.11.2022

OU pořádá zájezd do Pardubic na exkurzi do výroby perníčků v úterý dne 22.11.odjezd od KD v 7.30 hod. Přihlašte se u p.Lukášové, záloha 100 Kč.