Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les

Publikováno od:

08.08.2021

Publikováno do:

23.08.2021

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek

Přiložené soubory:

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les.

Na pozemcích p.č. 588/4 k.ú. Nemile.