Návrh rozpočtu na r. 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2027

Publikováno od:

09.11.2023

Publikováno do:

24.11.2023

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Návrh Rozpočtu na rok 2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2027
Závazné ukazatele
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko