Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Filipov u Zábřeha

Publikováno od:

09.03.2023

Publikováno do:

24.03.2023

Zodpovědná osoba:

Ing. Helena Ondráčková

Přiložené soubory: