Výzva k předložení nabídek na stavební práce

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební pod názvem:

„Výstavba opěrné zdi v obci Nemile “