Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les

Publikováno od:

15.09.2022

Publikováno do:

30.09.2022

Zodpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek