Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2024/25

Publikováno od:

12.06.2024

Publikováno do:

12.07.2024

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2024/2025 platného od 15. 12. 2024, který byl zveřejněn také na stránkách www.idsok.cz v sekci Jízdní řády, umístěné v horní liště, v podsekci „Návrhy a připomínkování jízdních řádů“.
Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné) na území Olomouckého kraje.
Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 8. 7. 2024 (vizte
www.kidsok.cz/kontakty) nebo e-mailem na kidsok@kidsok.cz .

Více informací najdete v přiloženém souboru.