Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022

Publikováno od:

28.04.2023

Publikováno do:

28.05.2023

Zodpovědná osoba:

Ivana Pospíšilová

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce